Warto zobaczyć

Jak znaleźć skutecznego adwokata

Nasze artykuły

Jednym z bardziej potrzebnych zawodów jest profesja prawnika. Pomoc prawników zawsze była bardzo pożądana. Ma to miejsce w dużej mierze dlatego że ”typowi” obywatele bez wykształcenia prawniczego nie znają i nie pojmują spraw wiążących się z prawem.

ksiazki-prawo
Niezbędny jest więc ktoś, kto te bardziej zawiłe kwestie mógłby wyjaśnić. Funkcjonuje to najczęściej na zasadzie tak zwanej porady prawnej. Poradę tego rodzaju można uzyskać za opłatą u adwokata i może ona dotyczyć w zasadzie każdej sprawy w związku z prawem.

Do adwokatów przychodzą więc osoby z najrozmaitszymi pytaniami z zakresu prawa. Są to niejednokrotnie kwestie w związku z funkcjonowaniem w ramach rodziny, a zatem prawna strona takich zjawisk jak rozwody, dziedziczenie czy przysposobienie dzieci. Adwokat ma za zadanie pomóc znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie w określonej sprawie. Niejednokrotnie także pomoc taka potrzebna jest, gdy ktoś ulegnie wypadkowi lub urazowi i należy mu się zadośćuczynienie. Ostatnio bardzo często rodzą się rozmaite nieporozumienia wywołane otrzymaniem źle wykonanej usługi lub uszkodzonego towaru. W takiej sytuacji, jeżeli inne środki okazują się zawodne, można wystąpić na drogę sądową.

Wykształcenie

Żeby móc pracować jako adwokat, trzeba przejść kilka etapów. Co najważniejsze należy zdać studia na kierunku prawo, które trwają pięć lat, lub też po uzyskaniu tytułu magistra uzyskać tytuł doktora. Następnie trzeba ukończyć aplikację adwokacką. W tym celu należy zdać odpowiedni test. Przystąpienie do tego egzaminu jest odpłatne; w poprzednich latach opłata ta wahała się w granicach 600 złotych.Po złożeniu egzaminu odbywa się aplikację, która trwa trzy lata i również jest odpłatna. Aplikacja ta kończy się egzaminem zawodowym, gdzie pytania obejmują wszystkie gałęzie prawa.

Kancelarie na terenie kraju

W kraju funkcjonuje bardzo wiele kancelarii adwokackich. Można je znaleźć w zasadzie w każdym dużym mieście. Konkurencja w zawodzie adwokata jest więc znaczna. Ceny usług są zróżnicowane i ustalane indywidualnie przez prawników. Przykładowa kancelaria adwokacka w Krakowie zapewnia zarówno obsługę klientów indywidualnych, jak również w stosunku do przedsiębiorstw i zajmuje się sprawami z rozmaitych gałęzi prawa.


Author: S.D.